Menu

Nye tider kræver et pointsystem for alle

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti tilbyder Danmark et pointsystem, som skal måle hver enkelt udlændings nytteværdi for Danmark.

Det kan godt være at Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og ham Kristendemokraten forsøger at sælge deres respektive pointsystemer som noget, der er til gavn for integrationen, og for den enkelte udlænding som ønsker at slå sig ned i Danmark. Men når man skruer ned for lyden af deres selvrosende propaganda, så har de alle i bund og grund en ambition om at sætte system i den enkelte udlændings nytteværdi for Danmark.

»Nytteværdi« er hermed kodeordet.

Men når det hele bare handler om nytteværdien af det enkelte menneske, hvorfor så ikke gøre pointsystemet gældende for alle?

Lad os få point på alle i Danmark.

Sæt nytteværdi-point på Brian i fængslet og Brian i folketinget. Sæt nytteværdi-point på pensionisten Pia og Pia i folketinget.

En god start på livet kræver et hurtigt svar

Derfor skal alle nyfødte have udregnet deres potentielle fremtidige nytteværdi fra fødslen. Der skal gives point efter forældre samt bolig område og -forhold. Husk at der skal trækkes point fra, hvis der er tale om børn af forældre med lav uddannelse, som lider af indlæringsvanskeligheder eller som bor i et socialt belastet område, på grund af den lav nytteværdi-pointstatus disse forældre har.

Nytteværdien er altafgørende for vores fremtid.

Lad os få sat point på, hvor mangelfuld nytteværdien er hos hjemløse, drankere og af folkepensionister. Lad dem over 64 år få frataget stemmeretten, fordi de kan umuligt leve op til at være af en særlig stor nytteværdi for vores nutidige moderne samfund.

Plejehjem: Hvad skal vi med dem når alle har et hjem?

Lad bare de ældre, udbrændte og nedslidte – og dermed nu nytteværdiløse – sejle deres egen sø. Giv dem dog mulighed for at gøre sig fortjent til en ældre-sygeforsikring, men selvfølgelig kun hvis de optjener nok nytteværdi-point. Det kan de gøre ved at tage et kursus i, hvordan man ligger samfundet mindst til last, og ved i øvrigt at vise, at de kan tage et arbejde på minimum 20 timer om ugen uanset alder eller helbred.

Ingen i Danmark skal ligge det danske samfund og den danske stat til last.

Medbestemmelse, kultur og rettigheder kun for dem med høj nytteværdi.

Tag stemmeretten fra adoptivbørn. De har ikke har en kinamands chance for at bidrage med samme nytteværdi som os andre til Danmarks nationale kulturhistorie etnicitets-arv.

Sæt kultur på nytteværdi-point og lad os engang for alle få udryddet de kunstnere, som udstiller lort på dåse, døde hestehoveder eller blender guldfisk. Den slags har ingen nytteværdi overhovedet.

Gør alle religioner fra de nytteværdiløse ikke vestlige lande forbudt. Ingen grund til udsætte vores egne 120 points-nytteværdibørn for fristelsen til at indgå ægteskab med en eksotisk fremmed, der har 0 nytteværdipoint på kontoen.

Jævn Udkantsdanmark.

Udkantsdanmark trækker Danmarsk samlede nationale nytteværdi ned og skal derfor helt væk.

Udkantsdanmark er befolket af et foruroligende stort antal mennesker, som lever i et isoleret parallelsamfund af arbejdsløshed og bidrager med intet nytteværdigt til samfundet. De er en ren udgift for staten.

Nye tider, nye krav.

Christiansborg skal ryddes for alle politikere, hvis private baggrund er elektriker, hjemmehjælper, tømmer, kuglestøder, evighedsstudent eller andet med alt for få nytteværdipoint.

Der må også stilles krav om følgende:

Alle i Danmark skal udstyres med et personligt kort, som viser hvor mange nytteværdipoint de har. Dette vil sikre at dem med mange nytteværdipoint hurtigt og effektivt kan fravælge at omgås de mest nytteværdiløse.

Alle med et højt antal nytteværdi point skal have ret til at leve i fred med andre ligesindede, og uden at dem med de lave nytteværdi point gør krav på at få del i deres goder og velfærd.

Kun dem med 120 point skal have ret til at tage sig en uddannelse og ret til at gifte sig og få børn. Alt andet er dårligt for fælleskabet og for den samlede danske nationale nytteværdi.

Handicappede som viser, at de er i stand til at forsørge sig selv ved at være fod- eller mundmalere kan gøre sig fortjent til 10 ekstra point. Kampen for at overleve er værd at belønne. Der skal være plads til enkelte særhensyn overfor mennesker som ligner eller prøver at ligne os selv.

Pointsystemet er et fantastisk værktøj til at højne hele Danmarks samlede nytteværdi.

Demokrati og ligeret er kodeordet.

Last modified onFriday, 19 November 2010 14:24

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?