Logo
Print this page

Danmarks mest omtalte tuneser er hjemme igen hos sin familie

Danmarks mest omtalte tuneser Slim Chafra er nu hjemme igen hos sin familie i Brabrand.

Danmarks mest omtalte tuneser Slim Chafra er hjemme igen hos sin familie i Brabrand skriver fyns.dk

Slim Chafra blev landskendt i 2008 da han sammen med to andre blev anholdt og mistænkt for at ville dræbe bladtegneren Kurt Westergaard.

Efterfølgende blev han på baggrund af mistanken om mordforsøg og oplysninger fra Politiets Efterretningstjeneste af Integrationsministeriet i 2008 administrativt udvist og tvunget til at tage ophold i et dansk asylcenter.

Slim Chafra har hele tiden fastholdt at han er uskyldig og har stævnet Integrationsministeret for at få ophævet den administrative udvisning og den skærpede melderpligt som tvang ham til at leve uden sin familie i et asylcenter.

Kort før jul her i 2010 faldt der så dom i sagen i Østre Landsret. Dommen underkender Integrationsministeriets beslutning om administrativ udvisning af Slim Chafra med henvisning til mangelfuld domstolsprøvelse.

Slim Chafra var den direkte årsag til at man i folketinget i 2008 i al haste vedtog en lov om skærpet meldepligt for udviste mennesker på tålt ophold.

Slim Chafra nåede at være tvunget til ophold i et dansk asylcenter i 34 måneder før han igen kunne vende hjem til sin familie.

De to andre mistænkte i sagen blev begge løsladt allerede i 2008 og sat på fri fod fordi der ikke var beviser nok til at fastholde sigtelserne mod dem.

Chafra var den første person i Danmark som efter terrorloven blev administrativt udvist uden åben rettergang og efterfølgende sat på skærpet meldepligt, fordi han ikke kunne udvises til Tunesien som står opført på FNs liste over lande som anvender tortur.

Flere jurister herunder også chefjuristen Jacob Mchangama fra den liberale tænketank CEPOS har kritiseret Integrationsministeriets praksis og Tuneserloven.

Jacob Mchangama har udtalt at ”politikerne med tuneserdommen er gået på kompromi med grundlæggende rettigheder”.

Integrationsministeren Birthe Rønn Hornbech har endnu ikke taget stilling til om Østre Landsrets dom skal ankes.

  

 

 

 

 


 

Last modified onSunday, 18 August 2013 15:01
Copyright © Netmagasinet P77