Menu

PET, ORG og AFA

khr_org-title

Redox er blevet censureret med Datatilsynet i rollen som dommer, jury og bøddel. De øvrige medier har siden udvist en bemærkelsesværdig grad af selvcensur hvad angår ORG.

 

11. august skrev politiken Aktivister: Fredag afslører vi folk på den yderste højrefløj

31. august var PET lige pludselig færdig med deres rapport: Redox knyttes til terror og grov vold

Deres rapport havde været undervej i 1½ år ... det er sørme lidt at et sammentræf at den bliver færdig kun 20 dage efter at Redox erklærede at de ville afsløre ORG. Hvis det ikke var fordi det var et rent tilfælde at rapporten lige var færdig på præcis dette tidspunkt, kunne man jo få den tanke at PET bevidst prøvede at drukne nyheden om ORG ved at flytte focus over på Redox.

Hvad har PET så fundet ud af efter 1½ års snageri?

Masser! For eksempel er der en enkelt person i Redox, der også er aktiv inden for Anti-Fascistisk Aktion.

Og der er mange andre afsløringer! Det er helt vildt ... for eksempel ... øh

Okay, det er faktisk alt hvad PET klandre Redox for. Ikke det store, i betragtning af at det er summen af 1½ års efterretningsvirksomhed og at de har terrorpakke 1 + 2 til at snage i hvad pokker de vil.

Men lad os lige kaste et blik på Anti-Fascistisk Aktion. Sammenslutningen blev dannet i 1992, som direkte reaktion på bombedrabet på Henrik Christensen som politiet ikke gad efterforske.

Jeg er mildt sagt ikke så vild med Anti-Fascistisk Aktion. At de gider at bruge deres tid på gensidigt selvforsvar med nazister viser at de overhovedet ikke har fuldt med i samfundsudviklingen.

Det var ikke nazisterne der startede krigene mod Afghanistan og Irak. Nazisterne har ikke skabt det nuværende overvågningssamfund. Der er heller ikke nazisterne der fik danmark til at indlede et gensidigt samarbejde med tortur-regimer, eller fik os til at blive en del af USA's torturprogram. Det er ikke nazisterne som Breivik angiver som sin inspirationskilde. Det var ikke en dansk nazileder som Breivik hyldede, men derimod Anders Fogh. Ligeledes var det ikke en nazistisk tryksag der bragte Sørine Gotfredsens pro-terroristiske kronik.

Kort sagt er nazisterne ikke voldsomt relevante mht. de aktuelle tilfælde af højreekstremisme. Anti-Fascistisk Aktion opfører sig som om de overhovedet ikke har fuldt med i samfundsudviklingen efter 9. september 2001.

Men kernen er selvfølgelig at Anti-Fascistisk Aktion bruger vold. Det er ikke acceptabelt. Hvis de ikke mener at nazister bør have ret til at demonstrere, må de sætte sig på deres flade og få et forbud igennem via juraen.

Det er er trist at Redox har forbindelse til Anti-Fascistisk Aktion. Det er selvfølgelig peanuts i forhold til sager som at vores efterretningstjeneste samarbejder med torturregimer, men ærgeligt alligevel.

Systemet har igen og igen og igen demonstrerer at det er skråt ligeglad med højreekstremismen. Den fjerde statsmagt er også jævnt ubrugelig. Derfor har samfundet brug for kræfter som Redox, som erstatning for systemets mangler. Men det undskylder stadig ikke Anti-Fascistisk Aktion.

Nå, det var hvad PET kunne finde på Redox. Lad os nu se på hvad Redox fandt om ORG.

Her skal vi huske på, at Redox' muligheder er stærkt begrænset i forhold til efterretningstjenesten, som kan gå ind og titte på dine SMS'er og slettede emails. Så derfor skal læseren forberede sig på at deres afsløringer næppe kan hamle op med alt det PET havde på Redox.

Den første ting de afslørede var at ORG faktisk eksisterede. Organitationen havde været ukendt for offentligheden igennem to årtier.

Vi får også at vide at ORG har forbindelse til Den Danske Forening, White Pride, Århus Mod Moskéen, Vederfølner, Danmarks Nationale Front og Trykkefrihedsselskabet.

Vi får også at se et foto fra ORG's hyggelige fejring af solhverv:

khr_org-cross1

 

Ups! Sorry! Det var en helt forkert billede jeg fik sat ind. Ovenstående foto viser Ku Klux Klan.

HER er det rigtige billede, fra ORG's hyggelige fejring af solhverv:

alt

Jeg vil for en ordens skyld understrege at det er det er en helt anden type kors som ORG brænder af ... så der er ingen sammenhæng overhovedet.

 

Korset, som også er ORG's logo, er et såkaldt solkors, som for øvrigt var partilogo for det forlængst lukkede norske nazistparti Nasjonal Samling:

khr_org-nasjonal

 

Herunder er endnu et foto fra en af deres sammenkomster. Bemærk hvordan de udøver medlemsdemokrati med afstemning via håndsoprækning. (Denne form for afstemning ses gengivet flere steder i rapportens billedmateriale.)

 

Flere solhvervs-fotos:

Nogle vil muligvis tolke dette som racistisk, men hallo, det er altså en dukke, ikke en rigtig baby de brænder af. Er det så racisme? I think not! Og hvem siger at de overhovedet har bemærket at dukken er sort?

Det næste bliver vel at deres kampsportstræning og våbentræning kobles sammen med ...

Anyways ... I arkivet Den Store Hukommelse også kaldet Landsforræderarkivet, er tusindvis af borgere der har kommet med »udanske« og »upatriotiske« udtalelser nøje er registreret, suppleret med disses privatadresse, familieforhold, og så videre. Der er tale om personer, der stiller sig uforstående for ORG's kamp for at »gøre danmark racerent« ... Ups det var et fejlcitat, det ORG kæmper for er selvfølgelig at »genetablere et etnisk homogent samfund«

Registreringsarbejdet ledes af en voldsdømt afghanistan-veteran og overkonstabel, der er tidligere næstformand for Dansk Folkepartis Ungdom i Århus Amt, med hjælp fra Nield Høck Andersen, korpsmester i Beredskabsstyrelsen i Midtjylland.

»Den Store Hukommelse« ... mon ikke det er en telefonbog med deres egne navne streget væk? Ganske vist skal ekstremisme tages alvorligt, men man kun grine af deres komplet urealistiske fantasi om, at deres arkiv over politiske modstandere bliver benyttet til et storstilet opgør med disse. Den slags sker ikke.

Undtagen selvfølgelig dengang i 1941 hvor et arkiv over politiske modstandere blev benyttet til at sende disse i koncentrationslejr. Der skete det selvfølgelig. Men dengang var det jo ikke engang noget hemmelig ekstremistisk loge der stod bag, men blot vores efterretningsvæsen.

De pågældende informationer bliver videresendt og publiceret på diverse ekstremistiske sites. Raporten omtaler dette som Udstillingen af politiske fjender, men hallo, har folk ikke lov til at tage backup af deres data?

At selvstændige erhvervsdrivende, journalister, direktører, ejendomsinvestorerer, højtstående kommunale embedsmænd, jurister, politibetjente og militærfolk vælger at bruge deres fritid i en hemmelig ekstremistisk loge, den slags hører da under privatlivets fred. Det er da i hvert fald ikke noget almenheden har noget behov for indblik i. Ligeledes er det helt irrelevant for offentligheden at de har oprettet en privatskole for at indpode deres livssyn i ungerne, og at danmark har givet over 20 millioner i støtte.

Blandt ORG's medlemmer finder man en medarbejder på et større dansk dagblad, som Redox citerer for følgende: »Jeg vil oven i købet sige, at der kan være noget godt i hooligansene i White Pride, hvis de tæsker netop de autonome. Erfaringerne viser jo desværre, at politiet og anklagemyndigheden går mere efter os nationale end efter de røde svin. Så det er helt naturligt, at nationale laver deres egen kampgrupper.«

Vedkommende er leder af ORG's A-afdeling i København, der står for produktion af »agitations-materiale« for blandt andet Den Danske Forening og Vederfølner. De producerer desuden anonymt materiale - den pågældende person har været med til at producere rabiate klistermærker, der (ifølge et mødereferat) »skal få provokeret mangt en muslim til at foretage sig noget dumt«

Her skal det lige understreges at det at foretage sig noget dumt kan dække over så mange ting. Jeg kunne ikke drømme om at antyde at en medarbejder på et større dagblad har produceret agitation med det formål at fremprovokere et islamistisk terrorangreb. Alene tanken!

Ligeledes vil det også være lattervækkende at tro at personens private aktiviteter i ORG har haft nogensomhelst indflydelse på vedkommendes journalistiske virke. Det ville grænse til det paranoide at antyde den mulighed at dagbladets adgang til venstrefløjspolitikeres private skatteforhold kan skyldes at den pågældende medarbejder følte sig fristet til at benytte sig af sin adgang til Den Store Hukommelse, hvor ORG registrerer politiske modstandere.

Endvidere vil en person der henvender sig til dagbladet på betingelse af anonymitet selvfølgelig ikke behøve at frygte at vedkommendes private personoplysninger ender i ORG's Landsforræderarkiv.

Så hvilken person eller hvilket dagblad det drejer sig om, kan på ingen måde være noget der vedkommer offentligheden. Vi må stole på at personen er i stand til at adskille sin lille ekstremistiske hobby fra sit proffesionelle virke på det pågældende dagblad.

Det er derfor jeg, i lighed med andre toneangivende medier, omtaler den pågældende person i anonymiserende vendinger som »en medabejder på et større dagblad«. Jeg kunne ikke drømme om at hænge vedkommende ud ved navns nævnelse. I fald det på trods af mine anstrengelser alligevel skulle lykkes enkelte læsere at regne ud hvilken person det drejer sig om, vil jeg selvsagt beklage dette overfor redaktionssekretær Paul Vensman på dagbladet B.T.

Slutteligt vil jeg lige rette en kraftig kritik mod hjemmesiden modkraft.dk, der i artiklen Adgang forbudt: Redox.dk giver direkte adgang til Redox' 96 sider lange rapport. Læserne kan på få sekunder scroole ned til slutningen af artiklen, klikke på det næst-nederste link og downloade rapporten. Det er jeg meget forarget over. Man kunne også frygte at svage sjæle efter endt læsning følte sig fristet til at støtte Redox økonomisk på reg: 8401 konto: 0001155573

alt alt

Last modified onThursday, 29 September 2011 04:23

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?