Menu

Regeringens og Dansk Folkepartis tricktyv-logik

Birthe Rønn Hornbech

S. Hansens blog er tilbage – og pennen er spids. Første emne bliver Integrationsministeriets indfødsretsprøve. Siden 2001 har regeringen og Dansk Folkeparti strammet udlændingereglerne gang på gang og på alle mulige måder gjort det mere og mere vanskeligt for indvandrere – især de svage såsom torturofre og socialt udstødte – at opnå dansk statsborgereskab.

Der er groft sagt tale om etnisk, social og kulturel selektion der mest af alt minder om en form for sterilisering af det danske samfund. Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti har adskillige gange sendt et klart signal om, at de allersvageste flygtninge og dem fra ikke-vestlige lande ikke skal regne med at føle sig velkomne i Danmark. Til støtte for deres holdning og politik har de gjort brug af de mest rigide og menneskerettighedsfjendske lovforslag, love og stramninger.

Men den nationalistiske fremmedfjendske paranoia stopper ikke her. Alt kan bruges i i disse fremmedfjendske populisters kamp mod dem, som de ofte omtaler som de kulturfremmede eller bare muslimer. En af de tricks de gør brug af er en indfødtsretsprøve. Prøven blev indført af regeringen og Dansk Folkeparti i 2007. Dengang i 2007 sagde Jesper Langeballe tydeligt hvad formålet med indfødtsretsprøven er, nemlig at det går ud på at begrænse og nedbringe antallet af indvandrere der får dansk statsborgerskab.

Mere tydeligt kan det ikke siges. Dette smarte kneb minder mest af alt om tricktyv-logik, fordi indfødtsretsprøven der har været opdateret fem gange flyder gang på gang med skjulte trickspørgsmål og deciderede fejl. Ikke nok med at nydanskere skal betale og ofre en masse tid på at sætte sig ind i en omfattende omgang nationalromantisk, trivialpopulistisk samfundsstof før de kan gå til indfødstretsprøven, de bliver også snydt.

Åbenbart gælder det for regeringen og Dansk Folkeparti om på enhver tænkelig måde at forringe nydanskeres følelse af at være del af det danske samfund. Selve testen er et miskmask af stupide spørgsmål, som for eksempel hvornår Danmark vandt VM i fodbold, eller hvornår Danmark vandt Melodi Grand Prix finalen, eller hvad hedder en kendt dansk håndboldskvinde. Midt i alle disse stupide Jeopardy-spørgsmål har man så indlagt trickspørgsmål og fejl, alt sammen noget der gør det svært for at bestå prøven.

Dansk Folkepartis forkærlighed for vammel nationalromantik har også sat sit tydelige præg på testens spørgsmål, og testdeltagerne tvinges til at sætte sig ind i Jellingstenenens historie, Harald Blåtands familieforhold, og om hvor det var Dannebrog faldt ned. Det er åbenbart ekstremt vigtigt at man er håndbold og fodboldfan og ved en helvedes masse om Harald Blåtand, før man kan få dansk statsborgereskab.

Men det slutter slet ikke ved alle de mange stupide spørgsmål. Det har vist sig at testen har haft fejl siden 2007. Der var fejl i 2008, og Birthe Rønn Hornbech ønskede ikke at kommentere. Der var igen fejl i 2009, og Birthe Rønn Hornbech ville nu gerne kommentere og rette op. Men som med så meget andet fra den kant skete der intet, og alt får lov til at sejle på vanlig vis, så igen her i 2010 ser vi fejl i testen 2010.

Konklusionen må derfor være at fejl og stupide trickspørgsmål er indarbejdet i testen med vilje for at begrænse antallet af nye statsborgerskaber. Og så er vi tilbage ved Jesper Langballe og hans begrundelse for at indføre en indfødtsretstest. Langballes begrundelse var ikke at man ville teste, men at man ville begrænse mulighederne for at indvandrere i Danmark kunne opnå dansk statsborgerskab.

Og åbenbart gælder alle kneb, også snyd, fejl og dumme trickspørgsmål.

Og lad mig bare til slut trække nazikortet med den anerkendte Holocaust-forsker Therkel Strædes ord:

»Dansk Folkeparti er ikke er nazister. Men deres parti og ideologi er ved deres ekstremt fremmedfjendske nationalisme ret tæt beslægtet med nazismen.«

»Når Dansk Folkeparti forsøger at gøre livet så svært som muligt for muslimer, er det en hetz, der ligner den, der blev ført imod jøderne.«

Det gælder ikke mindst de umulige indfødsretsprøver.

Last modified onWednesday, 12 January 2011 18:13

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?