Menu
  • Written by  Margrethe S. Hansen og Christian Rask
  • Email

Danske soldater hjem til krig mod islam

Danske soldater hjem til krig mod islam

Lederen af den omstridte antimuslimske politiske forening Stop Islamiseringen af Danmark driver støttehjem for hjemvendte, traumatiserede danske soldater.

Danmark og hele den vestlige verden befinder sig i krig med islam. Muslimer er mere kriminelle end andre. Muslimer voldtager danske kvinder og muslimske fædre voldtager deres egne børn. Koranen skal forbydes, og muslimer er vores tids nazister. Dette er bare nogen af de mange hadefulde antimuslimske holdninger, som traumatiserede danske soldater risikerer at blive mødt med, når de søger støtte og omsorg i et af de nye veteranhjem, der drives af soldater fra det danske forsvar sammen med den stærkt Islamfjendtlige forening som Stop Islamiseringen af Danmark.

Foreningen har tidligere været i mediernes søgelys for at samarbejde med danske højreekstremistiske grupper som opfordrer modstandere af indvandring og muslimer til at anskaffe sig våben og gå til væbnet modstand. Stop Islamiseringen af Danmarks leder Anders Gravers har selv en fortid som udsendt i seks måneder under FN i krigen på Balkan.

Foreningen Krigsveteraner og Pårørende blev stiftet sidste år af Harald Frydendahl Jensen, som selv er tidligere soldat og aktiv i den nye forening, som drives i samarbejde med danske soldater og den stærkt antimuslimske organisation Stop Islamiseringen af Danmark. Harald Frydendahl Jensen blev kendt i offentligheden, da han sidste år stod frem og åbent fortalte om sit liv med posttraumatisk stress, og om hvor svært det var at finde fodfæste i hverdagen efter hjemkomst fra krigen på Balkan.

Foreningen Krigsveteraner og Pårørende er en privat forening, som dog ønsker at driften til sine veteranhjem også skal dækkes via statstilskud. Selv om foreningen dermed ikke hører hjemme under det danske forsvars egne tilbud til hjemvendte soldater, er flere i foreningens ledelse enten ansat i det danske forsvar eller optræder som bestyrelsesmedlemmer i forsvarets egne støtteforeninger for danske soldater og krigsveteraner.

Foreningens øverste leder, Lars Christiansen fra Horsens, er oversergent i forsvaret. Lars Christiansen optræder på foreningens hjemmeside og på Facebook i militæruniform fra det danske forsvar. Lars Christiansen har ligesom Harald Frydendahl optrådt på TV ved flere lejligheder, blandt andet på TV2.

Den ny forening har et tæt samarbejde med Anders Gravers fra Stop Islamiseringen af Danmark. De har mødt hinanden adskillige gange til foreningens møder og arrangementer og dette års Veterandag i SlagelseHorsens og talt åbent om deres samarbejde på det sociale internetnetværk Facebook.

Foreningen Krigsveteraner og Pårørende har i dag lokalafdelinger i Aalborg, Horsens, Holsterbro og Haderslev. De har desuden adgang til en skydebane hvor de af uviste årsager afholder skydeøvelser for deres medlemmer.

Samtidig med at Anders Graves er formand og stifter af den antimuslimske modstandsbevægelse Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD), er han også indtrådt som formand for Foreningen Krigsveteraner og Pårørende i Aalborg. Stop Islamiseringen af Danmark er flere gange set gå på gaden for at demonstrere mod moskeer og islam i Danmark. Anders Gravers har i flere år haft et samarbejde med nynazister fra Danmarks Nationale Front, højreradikale hooligans og patrioter fra den yderste højrefløj. Gravers er også formand for SIOE, en antimuslimsk paraplyorganisation som er aktiv i over 19 lande.

 

Foreningen SIAD har tidligere hvervet hjemvendte soldater til sin antimuslimske modstandsbevægelse. Netavisen P77 har tidligere dokumenteret, hvordan SIAD organiserer hjemvendte soldater i lokale grupper kaldet »Chapters«, der søger voldelig konfrontation med muslimer. Organisationens propagandamateriale og lederen Anders Gravers opdyrker en krigsretorik med udtalelser som:

»Vi kan og vi vil slå de islamiske besættere... Nu drejer skæbnehjulet atter. Befolkningseksplosion og islamisk revolution støttet af oliepenge styrer menneskeheden mod en ny periode med folkevandringer, blodigt kaos og religionskrige.«

»Lad os nu sammen stoppe de uintegrerbare muslimer. Hvis ikke politiet kan stoppe dette vanvid så må danskerne oprette selvforsvarsgrupper der kan tage sig af dem. Meld dig ind i dit lokale SIAD chapter.«

Svækkede og krigstraumeramte hjemvendte soldater risikerer således uvidende gennem veteranforeningen at finde vej til et islamkrigerisk miljø i stedet for at møde den ro og opbakning, de har behov for. Frem for at finde fred møder de i stedet lederen af en forening, der taler for krig mod Islam og muslimer.

Lad dem kun hade når blot de frygter. Motto for SIAD chapter Vestsjælland

Anders Gravers opfordrer til at melde sig til selvtægt i SIAD

 

Vesten og Islam på er for SIAD vej mod blodigt kaos og religionskrige

 

Tak til Carl-Erik Zølck for input.

Opdatering 30.11.2010:

I artiklen formuleres det som om, at foreningen Krigsveteraner og Pårørende har ejerskabet og det driftsmæssige ansvar for de ny veteranhjem. Selvom nøglepersonerne bag Krigsveteraner og Pårørerende har været aktive i forbindelse med oprettelsen af veteranhjemmene, og tidligere har ejede internetdomænet veteranhjem.dk, er fonden Danske Veteranhjem oprettet i regi af forsvaret. Foreningen Krigsveteraner og Pårørende driver således ikke veteranhjemmene, men deltager i det driftmæssige arbejde omkring hjemmene ved at tilbyde sig som som kontaktpunkt for hjemvendte soldater, koordinere kontakt til myndigheder og optræde som værter på veteranhjemmene.

Dette ændrer imidlertid ikke ved, at Foreningen Krigsveteraner og Pårørerende har ansat lederen for en stærkt muslimfjendlig gruppe, der søger at organisere selvtægt og vold mod muslimer, som leder for Aalborg-regionen. Og spørgsmålet om, hvorvidt dét er den bedste kontakt for hjemvendte traumatiserede unge soldater, står uændret tilbage.

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?